ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αναλαμβάνουμε εργασίες κατασκευής κατοικιών και πολυκατοικιών, ενώ μέσα από την πολύχρονη πείρα και τεχνογνωσία, το προσωπικό και οι μηχανικοί μας σας προσφέρουν την καλύτερη αισθητική έχοντας πάντα προτεραιότητα μας την βέλτιστη ποιότητα εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κώδικες και κανονισμούς.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Συνεχής επιτήρηση εργοταξίου από το εξειδικευμένο προσωπικό μας, με έμπειρους μηχανικούς και επιστάτες, για να τηρούνται τα Αρχιτεκτονικά και Στατικά σχέδια, σχέδιο ασφάλειας και υγείας καθώς και το πρόγραμμα εργασιών. Παράλληλα σκοπός μας είναι να διασφαλίζεται η σωστή ποσότητα και ποιότητα υλικών καθώς επίσης και η ποιότητα της εργασίας, στοχεύοντας στο καλύτερο αποτέλεσμα για ένα όμορφο σπίτι.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σχεδιάζουμε το σπίτι και το διαμέρισμα σας έχοντας ως στόχο τη λειτουργικότητα και την αισθητική με βάση τις δικές σας ανάγκες. Η έμπειρη ομάδα μας είναι σε θέση να σας προτείνει τις καλύτερες λύσεις για να επιλέξετε το τελικό αποτέλεσμα πάντα με την άριστη ποιότητα υλικών μας.